за нас
клиенти
контакти
rezonans © Copyright  2008
АНТЕНИ

Антените, които фирма "Резонанс" произвежда служат за пренос на цифров радио сигнал в два обхвата - 10GHz и 2,3GHz.
1.        Антените за обхват 10GHz са тип парабола. Отличават се с високо усилване, механична якост и устойчивост на атмосферни влияния. Предлаганото ледозащитно покритие предпазва антената от обледеняване, дъжд и сняг. Към антената се предлага и високочестотен предавателен и приемен конвертор. Използват се за разстояние до 50 км при пряка видимост.
2.        Антените за обхват 2,3 GHz се използват за излъчване и приемане без пряка видимост между приемник и предавател. Приемните антени се предлагат с понижаващ високочестотен конвертор.            Предавателните антени биват два вида:
-        ненасочени. Използват се за разполагане върху автомобил с магнитна база. Не се нуждаят от насочване и имат малки размери. Като недостатък може да се посочи сравнително малкото й усилване. Основното им предназначение е за излъчване сравнително близо до приемника, както и за излъчване по време на движение.
Насочени - използват се разполагане върху стойки при големи разстояния до приемника или големи препятствия по пътя. Нуждаят се от стойка и насочване. Отличават се с голямо усилване.
При приемане на сигнал формат DVBT 2,3 GHz "Резонанс" препоръчва  едновременното използване на две разнесени антени. Приемните антени биват три вида:
-        ненасочени - използват се когато точката на приемане се намира приблизително в центъра на града или терена, на който трябва да се осъществи връзката. Отличават се с равномерно приемане от всички посоки, но сравнително малко усилване. Прости са като конструкция и лесни за монтаж.
-        Слабо насочени - използват се когато точката на приемане се намира в края на града или терена, на който трябва да се осъществи връзката. Имат сравнително добро усилване, но малко по-масивна конструкция. Не могат да се използват ако възникне нужда да се излъчи в задната част на приемане на антената.
-        Остро насочени - използват в редки случаи, когато точката на приемане и предаване са на голямо разстояние. Характеризират се с високо усилване и се нуждаят от настройка.


Антени - технически характеристики и снимки >>>
продукти