за нас
клиенти
контакти
rezonans © Copyright  2008
Ретранслаторните устройства,  които фирма "Резонанс" произвежда  служат  за  ретранслиране на цифров или аналогов сигнал в различни обхвати. Тези устройства се употребяват когато има нужда от ретранслация на сигнали от една до друга точка през пункт наречен "ретранслатор". Обикновено точките на ретранслация са комуникационни съоръжения разположени на високи точки. Ретранслаторите биват три вида:


1.        Ретранслация с промяна на честотата без регенарация на сигнала. При тази ретранслация се извършава промяна на излъчената честота спрямо приемната. Цифрова регенерация не се извършва, форматът на сигнала си остава същия. Обикновено този тип ретранслация се използва когато има нужда от един или два пункта за ретранслиране. Простото му устройство го прави особено надежден при пренос на цифрови ракети във формат QPSK. Може да се използва и за пренос на аналогов сигнал. Изключително лесен за обслужване и настройка.
2.        Ретранслация с промяна на честотата и регенерация на сигнала, без промяна на формата на сигнала. Използва се когато се налагат повече от две ретранслации. Възстановява /регенерира/ приетия сигнал. Използва се за пренос на цифрови пакети във формат QPSK.
3.        Ретранслация с промяна на честотата, регенерация на сигнала и промяна формата на сигнала. Използва се когато се налага формата на сигнала да се промени. Това е нужно когато от формата DVB-T се налага да се промени във формат QPSK. Основно това се налага при основно излъчване без пряка видимост на честота 2,3 GHz DVB-T, ретранслация, регенерация и промяна на формата и честотата на  QPSK - 10GHz. Отличава се с висока надежност и лесна настройка. За приемане на формат DVB-T 2,3 GHz се използват две независими разнесени антени.


продукти